Oferta Kancelarii ADWOKATA i DORADCY PODATKOWEGO Dawid GWIAZDOWSKI

 

Doradztwo podatkowe i prawne
w zakresie prawa materialnego i procesowego

Interpretacja przepisów oraz ocena podatkowych skutków transakcji (m.in. analiza umów). Występowanie z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów podatkowych ...

Ceny transferowe
 

Sporządzanie dokumentacji cen transferowych.
Doradztwo w zakresie Polityki cen transferowych.
Postępowania podatkowe w zakresie cen transferowych;

Reprezentacja przed organami podatkowymi
oraz Sądami administracyjnymi

Zastępstwo i reprezentacja przed Urzędem Kontroli Skarbowej.
Zastępstwo i reprezentacja przed Urzędem Skarbowym
Zastępstwo i reprezentacja przed Urzędem Celnym ...

Audyt podatkowy
 

Weryfikacja zgodności z prawem prowadzenia ewidencji podatkowej oraz deklarowania i rozliczania podatków ...

Zakładanie, przekształcenia,
likwidacja podmiotów gospodarczych

Kancelaria zajmuje się przeprowadzaniem procesów przekształcania form prawnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ...

Szkolenia i kursy
w zakresie prawa podatkowego

Szkolenia i kursy (w formie wykładów i ćwiczeń) w zakresie prawa podatkowego dla przedsiębiorców i pracowników wszelkich szczebli i działów ...

Kancelaria Adwokata i Doradcy Podatkowego Dawid Gwiazdowski

Kancelaria GWIAZDOWSKI oferuje profesjonalną pomoc prawną z zakresu kompleksowej obsługi korporacyjnej podmiotów gospodarczych oraz instytucjonalnych,
działających w różnych sektorach,m.in.: energetycznym, paliwowym, budowlanym, handlowym.

Z wiedzy i doświadczenia Kancelarii korzystają podmioty gospodarcze, administracji publicznej
oraz podmioty prywatne.

Więcj o kancelarii

Szukasz właściwych rozwiązań?

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Kontakt