Projekt ustawy o zmianie sposobu zaliczania do kosztów wydatków na zakup samochodu oraz kosztów użytkowania

31-08-2018

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy, który zmienia zasady sposób opodatkowania samochodów osobowych. Po zmianach w CIT oraz PIT podatnik będzie mógł w kosztach ująć tylko 50% kosztów związanych z użytkowaniem samochodu (paliwo, naprawy). Istnieje możliwość pełnego odliczenia kosztów w sytuacji gdy podatnik będzie prowadził kilometrówkę jak przy VAT. Wydatek na nabycie samochodu osobowego będzie można amortyzować do limitu 150 tys. zł, a wydatki związane z leasingiem operacyjnym/najmu/dzierżawy również będą ograniczone do 150 tys. zł.

 

Wydatki związane z używaniem do działalności gospodarczej samochodu prywatnego (niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych) również będą limitowane wskaźnikiem 20 % wydatków. Prawdopodobnie zniknie obowiązek prowadzenia kilometrówki dla tego typu rozliczeń.

W projekcie ustawy zaproponowano również przepisy przejściowe dot. starych umów leasingowych. Zgodnie z tymi przepisami do umów zawartych przed datą ogłoszenie ustawy o zmianie ustawy o CIT i PIT mają obowiązywać stare zasady w terminie do 31 grudnia 2020. Natomiast dla umów zwartych po dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw ww. ustawy obowiązywać będą nowe zasady z dniem 1 stycznia 2019 r.

Powrót...