Ip box w 2020 r.

22-01-2020

Dyrektor KIS wydał interpretację podatkową o sygn. 0115- KDIT3.4011.445.2019.2.AD), w której uznał, że podatnik korzystający z ulgi IP Box może od początku 2020 r. odprowadzać zaliczki na PIT od dochodu z uwzględnieniem 5-proc. stawki. Powyższe stanowisko jest korzystne dla podatników. Niemniej jednak stanowisko to stoi w sprzeczności z objaśnieniami o uldze IP Box Ministra Finansów, który wskazał, że ze stawki 5 proc. nie można korzystać w trakcie roku.

Powrót...