Ryczałt za użyttkowanie pojazdu objemuje również paliwo

02-10-2018

Orzeczeniem NSA w Warszawie (syg. II FSK 2430/16 z dnia 27 września 2018 r. oraz sygn. akt II FSK 2654/16 z dnia 28 września 2018 r.) zakończony został spór z organami podatkowymi w zakresie czy ryczałt płacony przez pracowników za użytkowanie pojazdów służbowych obejmuje również paliwo oraz inne koszty związane z użytkowaniem pojazdu. Zdaniem organów podatkowych ryczałt określony w PIT nie obejmuje paliwa, a tym samym organy podatkowego uznawały, że pracownicy otrzymywali nieodpłatne świadczenie w wysokości wartości paliwa otrzymanego do użytkowania pojazdu.

Sąd stanął po stronie podatników i uznał, że ryczałt określony PIT zawiera w sobie również koszty związane z użytkowaniem pojazdu w tym koszty paliwa.

Powrót...