Ulga mieszkaniowa do końca 2021 r. za sprzedaż w 2018 r.!

29-12-2020

Na dniach Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej podpisze rozporządzenie na podstawie, którego przedłuża się do dnia 31 grudnia 2021 r. termin na wydatkowanie przez podatnika na własne cele mieszkaniowe przychodu uzyskanego w 2018 r. z odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Aktualnie dokument oczekuje na podpis Ministra i publikację w Dzienniku Ustaw.

Jest to bardzo dobra informacja dla wszystkich podatników, którzy dokonali sprzedazy nieruchomości w roku 2018, a dochód przeznaczyli na cele mieszkaniowe, który to nie zostały zrealizowane w 2020 r. (do końca tego roku).

https://legislacja.gov.pl/projekt/12341258/katalog/12746898#12746898

Powrót...