Ulga na złe długi vs orzeczenie TSUE - Podatniku czy już skorzystałeś ze swoich praw?

22-12-2020

Wyrokiem z dnia z dnia 15 października 2020r. (C-335/19) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej „ETS") orzekł, że przepis art. 90 Dyrektywy 2006/112/WE Rady Unii Europejskiej z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (dalej „Dyrektywa 2006/112") należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie przepisom krajowym, które uzależniają obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem od wartości dodanej (VAT) od warunku, by w dniu dostawy towaru lub świadczenia usług, a także w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej mającej na celu skorzystanie z tego obniżenia dłużnik był zarejestrowany jako podatnik VAT i nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, zaś wierzyciel był w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej nadal zarejestrowany jako podatnik VAT.

Przedmiotem zapytania prejudycjalnego nie był objęty warunek określony przepisem art. 89a ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (dalej „Ustawa VAT"), tj. ograniczenie możliwości skorzystania z ulgi na złe długi do podatku należnego wykazanego na fakturze w stosunku do której nie upłynął okres 2 lat liczony od końca roku w jakim ją wystawiono.   Przedmiotem zapytania nie była również kwestia możliwości stosowania ulgi na złe długi do transakcji dokonanych z konsumentem.

Jeśli poprzednio nie skorzystałeś z odliczenia podatku należnego to warto to zrobić. 

Jeśli nie jesteś wstanie ustalić zakresu wierzytelności z jakich można skorzystać z Ulgi na złe długi pozostajemy do Twojej dyspozycji. Skontatkuj się z nami:

biuro(at)kancelariagwiazdowski(dot)pl

 

Powrót...