Oferta w zakresie usług doradztwa podatkowego i usług prawnych

Doradztwo prawne w zakresie prawa materialnego i procesowego obejmuje m.in.:

 • windykacja należności
 • postępowania odszkodowawcze
 • postępowania o podział majątku
 • postępowania rozwodowe
 • postępowania spadkowe
 • Pomoc przy rozpoczęciu działalności i przy przekształceniach, łączeniach Spółek 
 • przygotowywanie umów 
 • prawo handlowe
 • prawo administracyjne
 • prawo nieruchomości

Doradztwo podatkowe w zakresie prawa materialnego i procesowego obejmuje m.in.:

 • Bieżące doradztwo prawno-podatkowe
 • Interpretacja przepisów oraz ocena podatkowych skutków transakcji (m.in. analiza umów)
 • Występowanie z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów podatkowych
 • Planowanie i optymalizacja obciążeń podatkowych
 • Pomoc przy rozpoczęciu działalności i przy przekształceniach
 • Przeglądy podatkowe, sprawdzanie poprawności rozliczeń podatkowych
 • Podatkowe due diligence
 • Doradztwo w zakresie cen transferowych
 • Doradztwo prawne
 • Podatkowe hotline (krótkie porady telefoniczne i mailowe)
 • Szkolenia dla firm i otwarte
 • Doradztwo w języku polskim i angielskim
 • Skuteczność w zakresie odzyskiwania znacznych kwot podatku oraz w jak najszybszym kończeniu postępowań podatkowych

Ceny transferowe

 • Sporządzanie dokumentacji cen transferowych
 • Doradztwo w zakresie Polityki cen transferowych
 • Postępowania podatkowe w zakresie cen transferowych

Reprezentacja przed organami podatkowymi oraz Sądami administracyjnymi

 • Zastępstwo i reprezentacja przed sądami powszechnymi (m.in. sąd rejonowy, sąd okręgowy, sąd apelacyjny)
 • Zastępstwo i reprezentacja przed Urzędem Kontroli Skarbowej
 • Zastępstwo i reprezentacja przed Urzędem Skarbowym
 • Zastępstwo i reprezentacja przed Urzędem Celnym
 • Zastępstwo i reprezentacja przed Izbą Skarbową
 • Zastępstwo i reprezentacja przed Izbą Celną
 • Zastępstwo procesowe i reprezentacja przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym
 • Zastępstwo procesowe i reprezentacja przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Audyt podatkowy

Audyt podatkowy stanowi usługę, która ma na celu wewnętrzną weryfikację zgodności z prawem prowadzenia ewidencji podatkowej oraz deklarowania i rozliczania podatków w zakresie objętym tą usługą. Głównym jego zadaniem jest przede wszystkim sprawdzenie rzetelności oraz prawidłowości rozliczeń podatnika, a także wychwycenie wszelkich nieprawidłowości wraz z zaproponowaniem ewentualnych zmian, w tym optymalizacyjnych.

Zakładanie, przekształcenia i likwidacja podmiotów gospodarczych

Szkolenia i kursy

Szkolenia i kursy w formie wykładów i ćwiczeń w zakresie prawa podatkowego dla przedsiębiorców i pracowników wszelkich szczebli i działów.