Podzielona płatności przy transakcjach powyżej 15 tys. zł

22-01-2020

Zgodnie z interpretacją dyrektora KIS o nr 0111-KDIB3-2.4012.646.2019.1.AZ), aby zamieścić na fakturze adnotację o mechanizmie podzielonej płatności, należy wziąć pod uwagę wykazaną na niej wartość brutto, a nie wartość samego zamówienia. Dodatkowe badanie umowy czy poszczególnych zamówień pod kątem przekraczania progu 15 tys. zł byłoby dodatkowym wymogiem, który nie zawsze mógłby być oparty o obiektywne przesłanki. Interpretacja jest korzystna dla podatników, ułatwiająca praktyczne zastosowanie przepisów o podzielonej płatności.

Powrót...